Presentació

Aquest Espai del Rector va néixer amb la voluntat de fer més transparents per al conjunt de la comunitat universitària i de la societat en general les activitats que desenvolupa el Rectorat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, els objectius que es proposa i les idees que el guien en aquesta singladura complexa i fascinant de reforçar les bases, definir les estratègies i orientar les polítiques d’aquesta institució tan jove i amb tant de futur per davant.

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya és un model singular en el marc del sistema universitari de Catalunya. És una universitat de titularitat pública i de gestió publicoprivada, regida per la Fundació Universitària Balmes el Patronat de la qual el conformen 16 representants d’ajuntaments del territori, d’entre els quals Vic, Manresa, Granollers o Figueres, 3 de la Generalitat de Catalunya, 14 de la societat civil i 3 de la comunitat universitària.

Restablerta el 1997 per unanimitat del Parlament de Catalunya, va néixer amb la voluntat d’esdevenir una oferta amb personalitat pròpia dins el sistema universitari català i de projectar-se a Europa i el món. Tant per les seves dimensions com per la seva situació al centre de Catalunya, amb seus a les ciutats de Vic, Manresa, Granollers i Barcelona, configura un model innovador de ciutats universitàries que enriqueixen el territori amb formació superior de qualitat, recerca especialitzada i transferència de coneixement a la societat.

Espero i desitjo que a través de les opinions que expressem en aquestes pàgines, els lectors i les lectores interessats puguin fer-se una idea més precisa de què és i cap a on va la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya des del punt de vista del seu Rectorat.

Us convido a seguir-nos i, si ho considereu adient, a fer-nos els vostres comentaris per tal d’enriquir i fer avançar cada dia més, entre tots, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Jordi Montaña
Rector