La universitat, la institució més ben valorada

Posted by 31 de agost de 2016

Aèria-Miramarges-1000Per primera vegada apareix la universitat en l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya. El seu Baròmetre d’Opinió Pública es publica periòdicament i l’última enquesta realitzada entre el 28 de juny i el 13 juliol 2016 dóna una valoració molt positiva de les universitats. De fet, a la pregunta sobre la nota referida al grau de confiança que mereixen diferents institucions en una escala de 0 a 10, on 0 indica confiança nul·la i 10 molta confiança, els enquestats donen la millor nota de totes les institucions a les universitats amb un 6,47. Una de les tres institucions que aproven sobre vint propostes. Les altres dues aprovades són els Mossos d’Esquadra (5,58) i l’ajuntament propi (5,40). Finalment i de forma global, el 80,8% dels enquestats aprova les universitats (només l’11,6% la suspenen), mentre que a la banca, la institució menys valorada (amb una nota de 2,15 sobre 10), la suspèn el 80,4 dels enquestats i l’aprova només el 17,7%.

Això es dóna en un context sociopolític en què el principal problema per al 52,5% dels enquestats, ciutadans espanyols majors de 18 anys i amb residència a Catalunya, és l’atur i la precarietat laboral. L’alta valoració de les universitats reflecteix la realitat que, malgrat l’alt índex d’atur entre els joves, els graduats universitaris tenen un major percentatge d’ocupació a Catalunya, que se situa, segons l’última enquesta de l’INE, en el 82,5%.

L’educació, la cultura i la investigació només representen un problema per al 9,5% de la població malgrat les retallades i ajustos que hi ha hagut els últims deu anys. Això demostra, sense cap dubte, que malgrat tot la institució universitària continua funcionant i que és una institució que compleix amb la seva missió de docència, de recerca, de transferència de coneixement i d’ajuda al desenvolupament social i econòmic de la societat. En paral·lel a la bona valoració de les universitats a Catalunya, segons dades de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, en un moment en què baixa la ràtio de població jove de 18 a 24 anys, la matriculació d’estudiants universitaris és la més alta de la història amb una taxa neta del 40% el curs 15-16. Clarament, la universitat és la institució que ofereix millors possibilitats als nostres joves i a la societat en general, d’aquí el seus alts nivells de reconeixement i valoració.

La universitat a l’Estat espanyol té un milió i mig d’alumnes i al voltant de mig milió d’empleats. Es calcula que entre 15 i 20 milions de persones tenen educació terciària. La universitat ha estat i és el gran ascensor social i ha ajudat com cap altra organització al desenvolupament de la nostra societat. Però, tot i l’impacte econòmic, cultural i social de la universitat, plenament demostrat i quantificat, no figura en les prioritats de l’agenda política ni dels mitjans de comunicació.

Els rectors que van redactar i van signar a Bolonya la Carta Magna de les Universitats van destacar en el preàmbul, abans dels considerants i principis fonamentals, que “els pobles i els estats han de ser més conscients que mai del paper que les universitats han de tenir en una societat que es transforma i s’internacionalitza “. En les últimes eleccions la universitat va continuar sense aparèixer en l’agenda política i tampoc en els debats. No diguem ja en les negociacions per formar govern. Una de les indústries més “netes”, de major projecció i futur, i competitiva en l’entorn europeu.

Felicitem calorosament, doncs, la iniciativa del CEO de posar les universitats en el llistat d’institucions a valorar a Catalunya. I ens felicitem pel fet que, com suposàvem, és una institució ben valorada. La més ben valorada.

Ara falta que el CIS ens inclogui en la seva enquesta. Les universitats ho agrairem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*