Inauguració oficial del curs acadèmic 2016-2017

Posted by 2 de novembre de 2016

inaug-curs-16-17El divendres 28 d’octubre vam fer la inauguració oficial del curs universitari amb l’agradable companyia d’Anna Erra, alcaldessa de Vic i presidenta de la Fundació Universitària Balmes, i d’Arcadi Navarro, secretari d’Universitats i Recerca, i de la nostra secretària general, M. Àngels Crusellas.

El meu parlament va ser aquest:

Em plau de ser aquí amb tots vostès per inaugurar un nou curs de la UVic-UCC. Miraré de no fer gaire llarg el meu parlament. Començaré per destacar els aspectes que trobo més rellevants del curs passat, els parlaré dels avenços del projecte de la Facultat de Medicina, dels avenços que hem fet en recerca, captació de talent i internacionalització, i acabaré amb un breu resum dels vint anys de la UVic-UCC que celebrem aquet curs.

Aspectes rellevants del curs passat

D’aquesta primera visió a vol d’ocell em sembla digne de comentar la signatura de la Carta Magna d’Universitats per la qual la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ja es troba entre les 800 universitats del món que l’han signada. Amb aquest acte la nostra universitat passa a formar part del grup de les universitats d’Europa i del món que han refermat el compromís de vetllar pels principis fonamentals de la universitat com ara la preservació de l’autonomia universitària, la indissociabilitat entre la docència i la recerca, la llibertat de recerca, docència i formació; i, com a dipositària de la tradició humanística europea, la voluntat d’arribar al saber universal gràcies al coneixement recíproc i a la interrelació entre cultures.

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya s’ha compromès davant del món, doncs, a implementar les eines necessàries per portar a terme aquests principis fonamentals.

Un altre gran tema del curs va ser l’inici d’impartició del cicle formatiu de Tècnic Superior en Pròtesis Dentals al Campus de Manresa en el marc del Campus Professional de la UVic-UCC. Aquest nou cicle formatiu és el primer que s’ofereix de l’àmbit de les ciències de la salut. A poc a poc el Campus Professional va agafant musculatura i prestigi. Aquest juliol passat es varen graduar els primers 45 estudiants dels centres Kreas d’Olot i Teknós de Vic després de dos anys de formació professional en format dual, combinant l’aprenentatge a l’aula amb l’estada a l’empresa.

Amb aquests primers titulats el Campus Professional agafa velocitat de creuer sense deixar de créixer mesuradament. Si fins a aquest curs era present a les ciutats d’Olot, Vic i Manresa, ara podem celebrar que aquest curs 2016-2017 comença la impartició del cicle formatiu de grau superior en Màrqueting i Publicitat a la ciutat de Granollers –tal com vam anunciar pel juny amb el conseller Baiget en l’acte de signatura del conveni de col·laboració acadèmica entre la UVic-UCC i l’Ajuntament de Granollers per a la impartició de cicles formatius i graus universitaris a la ciutat.

En un altre ordre de coses, un fet important del curs passat va ser la inauguració a Vic de la Residència Ruvic amb 290 places distribuïdes en 240 habitacions, la qual cosa la converteix en l’allotjament amb més capacitat de la comarca d’Osona. Es tracta d’un equipament que dóna resposta a una de les necessitats de la UVic i de la comarca d’Osona, sobretot entre estudiants i professors. Aquesta infraestructura va ser un dels projectes més significatius de col·laboració entre el campus de Vic i el sector privat i resol un dels temes més importants dels estudiants que viuen fora de casa, l’allotjament. La plena ocupació que ha aconseguit des del primer any ho demostra.

Facultat de Medicina

Pel que fa al futur, que és cap on avui ens encarem, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha impulsat els tràmits per aconseguir incloure el Grau de Medicina en la programació acadèmica universitària del curs 2017-2018. Aquest és un pas molt important per a la nostra Universitat, per a les ciutats de Vic i de Manresa, i per al conjunt de la Catalunya Central perquè territorialment ens obre horitzons nous d’un abast considerable i perquè universitàriament significarà jugar a la primera divisió.

Aquest grau convertirà la UVic-UCC en una nova universitat que, al costat de les altres, sobretot les no metropolitanes, ajudarà a posar tot el país –i quan dic “tot” vull dir sense deixar-nos cap part del territori–, a l’alçada dels països punters en docència i en recerca universitàries, i a fer avançar “tot” el país cap a la societat del coneixement. El fet que Catalunya compti amb una metròpoli molt potent no ha d’implicar que la resta del país hagi d’anar al darrere, sinó que ha d’avançar conjuntament, i aquesta és una de les funcions que ens atribuïm.

Per desenvolupar la Facultat de Medicina hi ha tres elements essencials: un teixit assistencial potent, un quadre de professorat de qualitat i un bon sistema de recerca:

–El teixit assistencial és fora de dubte: l’Hospital Universitari de Vic i l’Hospital de la Santa Creu de Vic, l’Hospital de Sant Jaume de Manlleu, la Fundació Althaia de Manresa, els hospitals de Campdevànol, d’Olot i de Puigcerdà i tot el sistema d’assistència primària són al nostre costat.

–Pel que fa al professorat, en tenim una part a les Facultats de Ciències de la Salut de Vic i de Manresa i a les branques de Biologia i Biociènces de la Facultat de Ciències i Tecnologia. La resta se’ns està apropant, la perspectiva d’una facultat nova, internacional, amb els sistema de gestió de la UVic-UCC és summament atractiu. Sumarem talent intern i extern, com hem demostrat que sabem fer.

–Pel que fa la recerca, comptem amb els grups de recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica, Reparació i Regeneració Tissular, Alimentació, Salut i Benestar, Psicologia Clínica i Neurociència, Salut Mental i Innovació Social i Methodology, Methods, Models and Health and Social Outcomes que atreuen nou talent.

Comptem també amb el cercle de càtedres de l’àmbit de la salut (la de Cures Pal·liatives, del Dr. Xavier Gómez-Batiste, la de la Sida i Malalties Relacionades, del Dr. Bonaventura Clotet, la del TIC-Salut, del Dr. Garcia Cuyàs, la de Bioètica, de les professores Victòria Camps i Núria Terribas, la d’Innovació i Gestió en Serveis de Salut, del Dr. Joaquim Esperalba, entre altres dels àmbits de serveis socials o d’alimentació) fan que comptem una base de recerca que donarà ple suport al projecte.

Per tot plegat, creiem que la Facultat de Medicina de la UVic-UCC no solament no serà competència per a cap de les facultats existents, sinó que serà part de la solució del problema de la manca de facultatius que es preveu per als propers anys.

Vertebrar el territori

Un altre aspecte que també definirà el futur de la Universitat és l’obertura del campus UGranollers, que ja he mencionat suara parlant del Campus Professional, i l’acord a què hem arribat amb l’Ajuntament de Manlleu d’integrar el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, ubicat al Museu del Ter de Manlleu, a la disciplina universitària. Aquest fet implica que Manlleu compta amb un centre universitari de recerca i que la Universitat té una seu física a Manlleu per desenvolupar-hi un dels seus àmbits de recerca.

“Vertebrar el territori”, en diem d’això, vertebrar el territori universitàriament, servir al territori per fer possible la societat del coneixement en el nostre àmbit d’influència, que és la Catalunya interior. Com ja he dit, Catalunya sempre ha temut que el pes enorme de Barcelona no deixi el rerepaís en un segon terme. La Mancomunitat va fer en el seu moment un pas importantíssim en comunicacions i instal·lacions culturals i educatives a tot el país, però aquest pas va anar més enllà d’això: va ser un pas conceptual fonamental, la idea de la “Catalunya-ciutat” ha perviscut des d’aleshores en l’imaginari dels catalans, i nosaltres, la UVic-UCC, en som continuadors des d’un punt de vista de formació universitària, d’investigació, de transferència de coneixement al territori i el seu teixit productiu, i d’innovació. Actualment, tot i la seva joventut de només 20 anys, la UVic-UCC compta amb campus i seus a Vic, Manresa, Barcelona, Granollers i Manlleu, però aquest és un retrat parcial. És més ajustat el retrat que de la UVic-UCC dóna el seu Patronat, en el qual, a més de 3 representants de la Generalitat de Catalunya i de 3 representants de la mateixa institució, hi ha 16 patrons que representen ajuntaments del territori i 14 patrons de la societat civil i d’entitats vinculades. Aquest és el retrat que més bé explica la funció i la realitat de la UVic-UCC.

Aquesta voluntat de vertebrar el territori ens defineix i ens personalitza. De la mateixa manera que ho fa la recerca molt aplicada que duem a terme per servir el teixit social, el teixit empresarial i el de serveis del territori. En aquest àmbit vull destacar el gran salt que hem fet en l’obtenció de recursos en convocatòries públiques, en què hem passat de 700.000 a 1.745.000 euros. També creixem notablement en nombre estudiants de doctorat, en articles publicats en revistes indexades i en convenis de transferència de coneixement.

També ens defineix i ens dóna personalitat l’aposta per la internacionalització. En la memòria que us hem facilitat veureu que un 15% dels nostres estudiants de grau són estrangers, al costat d’un 8% de l’Estat espanyol. També heu vist a la memòria que reforcem les relacions amb la Xina i que, a més del francès i l’anglès, també hem traduït al xinès les pàgines més descriptives del web. Finalment, ens defineix i ens dóna personalitat el model pedagògic propi que garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels nostres titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu que articula un veritable treball d’equip, tant dels docents com del conjunt de la comunitat universitària.

Tenim molts reptes per davant, reptes seriosos com ara la definició de la funció de la universitat en una societat tan ràpidament canviant, amb l’aparició de nous agents universitaris, amb una digitalització galopant, reptes a nivell de país, d’un país que vol fer el seu camí i que cada dia queda més clar que es troba lligat de mans i peus per prendre les decisions més elementals. Però també aquí, com a universitat, estem preparats, tant per la nostra estructura com pel nostre sistema de governança, per fer front a la nova realitat naixent. També això, finalment, ens defineix, ens dóna personalitat i ens projecta cap al futur naixent.

Celebració del 20è aniversari

Aquest curs celebrem el 20è aniversari de la UVic-UCC, que va ser aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya el 21 de maig de 1997, 20 anys després d’haver començat l’Escola Universitària de Mestres d’Osona, de 15 anys d’haver començat l’Escola Universitària d’Infermeria d’Osona i de 10 anys d’haver començat l’Escola d’Estudis Empresarials d’Osona, i que ara celebren els seus 40, 35 i 30 anys d’existència respectivament. (No em vull deixar la Facultat de Ciències i Tecnologia, que va celebrar el seu 25è aniversari el curs passat.)

Tenim entre nosaltres alguns dels rectors que em precediren, Ricard Torrents, David Serrat i Assumpta Fargas, i des d’aquí vull agrair-los la tasca que varen desenvolupar cadascun en el seu moment, amb el seu estil, personalitat i circumstàncies.

No puc deixar de citar els cinc alcaldes que han estat presidents de la FUB des del 1985 i que tant han ajudat a la Universitat en aquests vint anys: Ramon Montanyà, Pere Girbau, Jacint Codina, Josep M. Vila d’Abadal i Anna Erra, que ens acompanya. Tots ells mereixen el nostre reconeixement per haver fet possible aquesta aventura meravellosa de portar la universitat a l’única ciutat que no és capital de província, i d’ajudar-la a desenvolupar-se com ho ha fet. No em vull deixar l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que com a president de la Fundació Universitària del Bages va fer possible la federació de fundacions que els darrers anys ens ha portat on som ara.

I naturalment, last but not least, no oblido les persones que dia a dia han fet possibles els avenços i el prestigi d’aquesta universitat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis, que cadascú des del seu lloc ens han portat fins on som ara. He demanat quantes d’aquestes persones ja eren aquí ara fa vint anys i resulta que són 144: 104 PDI i 40 PAS. Una salutació per a tots ells en aquest aniversari que compartim.

Els darrers tres anys d’aquesta aventura els hem fet en federació amb la Fundació Universitària del Bages, que també compta amb una tradició de 25 anys, des del 1990, i amb la qual vam formar la federació Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, nom que actualment ens aglutina a tots per fer-nos més forts per acarar el futur amb més garanties i més massa crítica.

Com a federació de dues ciutats mitjanes de Catalunya, Vic i Manresa, tenim la voluntat de teixir, i de fet estem teixint, complicitats per fer possible la Catalunya-ciutat universitària, és a dir, aconseguir que tot el país, a través de la seva xarxa de ciutats, faci el pas cap a l’anomenada societat del coneixement, que és la revolució que avui mou el món.

La nostra és una clara aposta de país feta amb lleialtat i una clara vocació de servei. En aquests temps en què els compromisos són més necessaris que mai, aquest projecte universitari n’és un clar exemple.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*