El grup

Foto dels membres del grup
El grup de recerca consolidat (2014 SGR 62) “Grup d’Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació” (GETLIHC) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya es va crear el 1999. Des del seu inici, s’han promogut diferents projectes amb la finalitat de fomentar la investigació dels estudis de gènere en el context universitari i difondre’n els resultats. Ha rebut ajuts de la UVic-UCC, l’Institut Català de la Dones, l’AGAUR i el Ministerio de Economía y Competitividad. Els i les investigadores han visibilitzat els resultats de la seva recerca individual i col·lectiva en publicacions i en congressos nacionals i internacionals.

In memoriam

Francesca Bartrina Martí
(1968-2014)
Francesca Bartrina