CCIA – 2013

Us convidem a participar al Setzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (CCIA 2013), que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2013 a la Sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic.

L’objectiu principal del congrés és fomentar la discussió sobre els treballs en Intel·ligència Artificial que es desenvolupen en el si de la comunitat investigadora dels Països Catalans, així com reunir els membres d’aquesta comunitat. Us animem a enviar contribucions que reflecteixin tant treballs acabats com treballs en curs, i que continguin idees originals i prometedores d’alguna de les següents àrees d’interès:

Agents i sistemes multiagent Aplicacions IA Aprenentatge automàtic
Enginyeria del coneixement Fusió/Agregació d’informació IA en temps real
Llenguatge natural Mineria de dades Models de raonament
Percepció Planificació i optimització Programació en restriccions
Programació evolutiva Reconeixement de la parla Resolució de problemes a la IA
Robòtica Satisfactibilitat Sistemes difusos
Vida artificial Xarxes neuronals artificials

We invite you to participate in the Sixteenth International Conference of the Catalan Association of Artificial Intelligence (CCIA 2013), which will take place on October 23-25, 2013 at the University of Vic, UVIC.

The main goal of this conference is to foster discussion around the last works in Artificial Intelligence which have been developed by the research community of the Catalan Countries, as well as gathering community members. We encourage you to contribute with finished works as well as preliminary works with promising original and innovative ideas from the following areas:

 

Agents and Multi-agent Systems AI Applications Machine Learning
Knowledge Engineering Fusion/Aggregation of Information Real Time AI
Natural Languages Data Mining Reasoning Models
Perception Planning and Optimization Constraint Programming
Evolutionary Programming Speech Recognition AI Problem Solving
Robotics Satisfiability Fuzzy Systems
Artificial Life Artificial Neural Networks

 

Les animamos a participar en el Decimosexto Congreso Internacional de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial (CCIA 2013), que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre de 2013 en la Sala Segimon Serrallonga de la Universidad de Vic.

El objectivo principal del congreso es fomentar la discusión sobre los trabajos en Inteligencia Artificial que se desarrollen en el seno de la comunidad investigadora de los Paises Catalanes, así com reunir a los miembros de esta comunidad. Les animamos a enviar contribuciones que reflejen tanto trabajos acabados como trabajos en curso, y que contengan ideas originales y prometedoras de alguna de las siguientes áreas de interés:

Agentes y sistemas multiagente Aplicaciones IA Aprendizaje automático
Ingeniería del conocimiento Fusión/Agregación de información IA en tiempo real
Lenguaje natural Minería de datos Modelos de razonamiento
Percepción Planificación y optimitzación Programación en restricciones
Programación evolutiva Reconocimento del habla Resolución de problemas a la IA
Robótica Satisfactibilidad Sistemas difusos
Vida artificial Redes neuronales artificiales